Villkor 

 1. Allmänt, tillämplighet

1.1 Svenska Vinbolaget i Danmark ApS (nedan Svenska Vinbolaget) tillämpar följande allmänna köp- och leveransvillkor för samtliga avtal med privatkunder avseende leverans inom Sverige. Kunden accepterar villkorens giltighet genom att bekräfta innan bindande beställlning av varan.

 

1.2 Ditt godkännande av de allmänna villkoren försäkrar att du

a/ läst genom och accepterar de allmänna villkoren.

b/ är minst 20 år gammal.

c/ agerar som konsument och privatperson.

d/ endast kommer att använda de beställda varorna för eget eller familjens privata bruk.

e/ ej använder dig av kredit-, betal- eller bankkort som inte tillhör dig.

f/ har täckning för de debiteringar som kommer att belasta det angivna kortet.

 

Enligt 4 kap. 2 § 1 st p. 7 alkohollagen (1994:101738), SFS 2008:366 har den svenska alkohollagen ändrats. Från och med 2008-07-01 har förbudet att importera privat genom mellanhand upphävts. Numera är det tillåtet för privatpersoner att genom mellanhand (säljare/transportör) införa gällande drycker till Sverige under förutsättning att

a/ köpet är från ett EU-land.

b/ köparen har fyllt 20 år.

c/ dryckerna är avsedda för köparens eller dennes familjs personliga bruk.

 

2. Avtalspart

2.1 Avtalet förutsätter att du

a/ har fyllt 20 år.

b/ är bosatt i Sverige.

c/ köper varan för personligt bruk.

 

I fall där någon av ovan nämnda förutsättningar inte är uppfyllda äger Svenska Vinbolaget rätt att häva köpet och erhålla skadestånd.

2.2 Även om du som köpare anger en avvikande leveransadress, innebär det inte att avtal ingås med innehavaren av denna adress. Beställaren är avtalspart, såvida inte beställaren uppvisat fullmakt att handla i annans namn och Svenska Vinbolaget uttryckligen bekräftar att avtal ingåtts med huvudmannen.

 

3. Avtalsslut

3.1 Avtal ingås och du blir betalningsskyldig när du bekräftar beställningen av varorna i varukorgen.

3.2 Svenska Vinbolaget förbehåller sig rätten att inte ingå avtal liksom att häva ingångna avtal utan skyldighet att utge ersättning, om det enligt Svenska Vinbolagets egen bedömning finns en misstanke om att beställningen inte är laglig, till exempel om beställaren inte har fyllt 20 år eller att det finns risk att varan inte är avsett för eget personligt bruk.

 

4. Ångerrätt

4.1 Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna.

4.2 Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka hela eller delar av ordern betalar vi tillbaka varubeloppet. Frakt- och expeditionskostnader återbetalas ej.

4.3 När en vara returneras till oss bekostas returfrakten av kunden som även ansvarar för varan om den skulle skadas under transporten.

 

5. Slut på lager, ersättningsvara

5.1 Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager.

5.2 Om varan beräknas inkomma inom rimlig tid restnoterar vi varan och levererar, utan extra kostnad, så snart den inkommit på vårt lager.

5.3 Du har alltid rätt att omedelbart häva ditt köp om den beställda varan är slut.

 

6. Priser

6.1 Priset enligt uppdragsbekräftelsen avser dryck inklusive förpackning, transportkostnad samt svensk alkohol- och mervärdesskatt. Svenska Vinbolaget säljer normalt vinlådor med 6 flaskor.

6.2 Med transportkostnad avses kostnad för en enda försändelse till den leveransadress som du angivit eller till transportörens närmaste utlämningsställe.

6.3 Vi reserverar oss för prisändringar på grund av ändrad alkoholskatt, moms eller onormalt stora i valutaläget eller inköpspriser.

6.4 Priset anges i och betalas i svenska kronor.

6.5 Leveranskostnaden gäller enligt prislista; se www.svenskavinbolaget.se/transport-and-hemleverans/

 

7. Betalning

7.1 Beställda varor betalas omedelbart efter bekräftelse av köpet på hemsidan. Svenska Vinbolaget är inte skyldig att sända varan till kunden innan fullständig betalning erhålles.

7.2 Betalning kan ske genom följande alternativ:

a/ kortbetalning.

b/ faktura.

c/ direktbetalning bank.

7.3 De kort som accepteras vid kortbetalning framgår av betalningsinformationen i varukorgen. Kunden måste själv vara innehavare av kortet. Din onlinebetalning säkras genom att Svenska Vinbolaget använder betalningstjänster från DIBS (www.dibs.se) samt din kortinlösare. DIBS system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av DIBS och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser. Svenska Vinbolaget har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.

DIBS stödjer också 3D Secure för att identifiera kortinnehavaren vid köp på nätet och därigenom minska risken för missbruk av kortuppgifter. Är ditt kort anslutet till 3D Secure kommer du att kopplas över till din bank för verifiering innan betalningen godkänns. Har du ytterligare frågor kring säkerheten eller betalningssätt är du välkommen att kontakta Svenska Vinbolagets kundtjänst.

Samma dag som vi skickar din order till dig överförs pengarna via DIBS till Svenska Vinbolaget.

7.4 Svenska Vinbolaget överlåter alla fakturor till FaktureraMig via Klarna med betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 SEK samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. Vid val av faktura som betalningsmedel sker kreditkontroll och fakturering vid ordertillfället, men utan extra avgifter. Faktura skickas via e-mail, dock först när varorna är lastade och på väg till dig. För mer information eller frågor, besök www.faktureramig.se

7.5 Du ansvarar för alla kostnader som tillkommer i samband med betalningsöverföring och eventuell valutaväxling.

 

8. Leverans

8.1 Leverans sker endast till adress inom Sverige. Transport ombesörjas genom av Svenska Vinbolaget anlitad transportör.

8.2 Leveranstid är normalt 5–10 arbetsdagar i Öresundsregionen. Göteborg och Stockholm och i övriga Sverige 10­–15 arbetsdagar. Leverans sker antingen till angiven adress eller, enligt transportörens villkor, avhämtningsställe.

8.3 Vid hemkörning ansvarar du för att varan tas emot på den angivna leveransadressen. Transportören ringer dig och avtalar tid för leverans. Om varan inte kan överlämnas till dig vid leveransadressen inom denna tid är du skyldig att avhämta paketet på den plats och inom den tid som transportören anger.

8.4 Vid leverans till avhämtningsställe är du skyldig att avhämta paketet på den plats och inom den tid som anges.

8.5 Svenska Vinbolaget ansvarar inte för försämring som inträffar efter att du tagit emot varan och enbart beror på varans egen beskaffenhet. Efter avlämnade eller fördröjning av avlämnande övergår ansvaret till beställaren.

8.6 Om du trots överenskommelse med transportfirman inte är hemma och kan ta emot paketet debiterar vi 200 SEK för varje vinlåda.

8.7 Om du inte hämtar ut ditt paket, och inte heller meddelar oss om att du utnyttjar din ångerrätt, debiteras du per vinlåda.

8.8 När du hämtar din vara på avhämtningsställe är leveranstiden normalt 10–15 dagar.

8.9 Svenska Vinbolaget står inte till svars för försenad leverans. Vi arbetar hårt för att kunna hålla våra leveranstider, men vi friskriver oss vid fall av sjukdom, extremt väderläge och/eller transportproblem med mera.

 

9. Transportskador

9.1 Vi står till svars för alla skador som kan uppstå vid transport till dig. Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, anmäl det omedelbart till transportören. Om transportören ej åtager sig skadeansvaret, kontakta oss.

9.2 Vid retur från dig till oss står du till svars för skador som kan uppstå under transporten.

9.3 Om returen beror på felleverans eller skadad produkt står Svenska Vinbolaget för returfrakten.

9.4 Vid retur av vinflaskor måste varan vara i ett skick så att ny försäljning kan ske. Skulle så inte vara fallet godkänner vi inte returen och vinflaskorna skickas åter till kund. Transportkostnaderna står du som kund för. Gäller ej för defekt vin.

 

10. Felleverans, fel i varan

10.1 Har du fått en felaktig beställning ska du meddela oss snarast och skicka tillbaka varan. Dock gäller paragraf 9:4.

10.2 Om returen beror på felleverans eller skadad produkt står Svenska Vinbolaget för returfrakten.

 

11. Personuppgifter

11.1 Svenska Vinbolaget är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss. Uppgifterna kan komma att användas för att kunna administrera vår kundrelation och till marknadsföringsändamål. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt tillstånd.

11.2 Du har rätt till att en gång per år få information om dina personuppgifter hos oss. Skicka i så fall din begäran till: Svenska vinbolaget i Danmark APS, A.P. Møllers Allé 9A, 2791 Dragør, Danmark.

 

12. Force Majeure

12.1 Svenska Vinbolaget är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

12.2 Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel nya regelverk som allvarligt försvårar genomförandet av försäljning och leverans av varan.

 

13. Cookies

13.1 Svenska Vinbolaget hemsida innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Om din webbläsare är inställt så att den inte accepterar cookies kan du tyvärr inte handla hos Svenska Vinbolaget.

 

14. Tillämplig lag, behörig domstol

14.1 Svensk materiell rätt äger tillämpning på samtliga rättsförhållanden mellan Svenska Vinbolaget och kund.

14.2 Behörig domstol för talan mot Svenska Vinbolaget är i första instans Göteborgs Tingsrätt.

14.3 Vid klagomål kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Svenska Vinbolaget följer nämndens rekommendation.

 

15. Lagringstid för vin

De rekommenderade lagringstiderna som står under våra produkter är ett resultat från en bedömning som vi har gjort tillsammans med utbildade sommelierer och oberoende vinkonsulter. I och med att vin ständigt är under förändring och att årgångar skiljer sig åt kan vi inte ta något ansvar för om lagringstiderna inte uppfyller dina förväntningar.

 

16. Företagsinformation

Lager & Kontor

Svenska Vinbolaget i Danmark ApS

A.P. Møllers Allé 9D

2791 Dragør

Danmark

 

Postadress

Svenska Vinbolaget i Danmark ApS

A.P. Møllers Allé 9A

2791 Dragør

Danmark

 

Danskt registreringsnummer

CVR: 34727090

Svenskt registreringsnummer för moms

SE502072298801

Svenskt registreringsnummer för alkoholskatt

SE502072298801

 

Tel: +46 708 85 04 08

E-post: info@svenskavinbolaget.se